Offentlig sygesikring – Sygesikring Danmark

sundhedskort_forside

Alm. EU sygesikring kan bruges indenfor EU hos tandlæger i Polen

Tag tilskuddet med dig

Sygesikringen giver tilskud til en lang række behandlinger hos danske tandlæger. Det tilskud kan du også tage med til behandling i udlandet. I Danmark bliver tilskuddet automatisk fratrukket din regning, inden du betaler. Vælger du at blive behandlet i udlandet, skal du selv søge om at få tilskudsbeløbet refunderet bagefter. Se mere her

Hvis du er dækket af Sygesikring Danmark hjælper vi med din faktura er på engelsk og gyldig så du kan få refunderet ifølge gældende takster

logodk

Jeg bor i Danmark og får behandling i udlandet – kan jeg få tilskud?

Svar: Du kan få tilskud til visse behandlinger, som er foretaget i udlandet, hvis du er blevet behandlet i et EU/EØS-land, og din regning opfylder kravene til udenlandske regninger.

På siden “Alle tilskud” under hver kategori, kan du se, om behandlingen er dækket i et EU/EØS-land – gå til “Alle tilskud“.

Ved tandlæge besøg i Stettin gennem os – Er vores tandlæge klinik godkendt og bekendt med hvad din faktura skal indeholde så du med roligt sind kan få refunderet i Danmark.

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close